วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

เดือนกุมภาพันธ์2551

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.คุมเครื่องเสียงในห้องประชุม(อบรมเรื่องยาเสพย์ติด)

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.คุมเด็กซ้อมเชียร์เพื่อเเข่งขันเชียร์ในงานกีฬาตำรวจ

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.คุมนักเรียนไปเเข่งเชียร์ที่สนามกีฬากลางจ.ราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.ติดตั้งเครืองเสียงเเละจอฉายในห้องสมุด

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.


สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.ตกหน้าปกเเฟ้มงานโดยใช้โปรเเกรมโฟโต้ช็อป

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.งานวันวิชาการของโรงเรียน

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.ตัดต่อภาพอาหารของฝ่าคหกรรม

วันพฤหัสบดีที่12 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.ลงวินโดว์เครื่องคอมของหมวดคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.ช่วยอาจารย์สอนเรื่องการเดินสายไฟ


สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น..คุมเด็กซ้อมเชียร์เพื่อเเข่งขันเชียร์ในงานกีฬาตำรวจ

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.คุมนักเรียนไปเเข่งเชียร์ที่สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขเเบบทดสอบในหนังงานช่าง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขเเบบทดสอบในหนังงานช่าง

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552.......เวลา 08.30น.พิมพ์ข้อสอบปลายภาค


สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552คุมสอบทั้งอาทิตย์

ไม่มีความคิดเห็น: